Archive for Maret, 2012

Risalah Amman رسالة عمان

18 Maret 2012

Konferensi ini diadakan di Amman, Yordania, dengan tema “Islam Hakiki dan Perannya dalam Masyarakat Modern” (27-29 Jumadil Ula 1426 H. / 4-6 Juli 2005 M.)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

SALAM DAN SALAWAT SEMOGA TERCURAH PADA BAGINDA NABI MUHAMMAD DAN KELUARGANYA YANG SUCI

Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa… (Al-Nisa’ 4:1)

Sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh YTH Imam Besar Syaikh Al-Azhar, YTH Ayatollah Sayyid Ali Al-Sistani, YTH Mufti Besar Mesir, para ulama Syiah yang terhormat (baik dari kalangan Syiah Ja’fari maupun Zaidi), YTH Mufti Besar Kesultanan Oman, Akademi Fiqih Islam Kerajaan Saudi Arabia, Dewan Urusan Agama Turki, YTH Mufti Besar Kerajaan Yordania dan Para Anggota Komite Fatwa Nasional Yordania, dan YTH Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi;Sesuai dengan kandungan pidato Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al-Hussein, Raja Yordania, pada acara pembukaan konferensi;

Sesuai dengan pengetahuan tulus ikhlas kita pada Allah SWT;

Dan sesuai dengan seluruh makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam konferensi ini, serta seluruh diskusi yang timbul darinya;

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

(1) Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua mazhab Syiah (Ja’fari dan Zaydi), mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri adalah Muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Darah, kehormatan dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas tidak boleh dihalalkan. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy’ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok Muslim manapun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah (saw) dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

(2) Ada jauh lebih banyak kesamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Para pengikut/penganut kedelapan mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (Ushuluddin). Semua mazhab yang disebut di atas percaya pada satu Allah yang Mahaesa dan Makakuasa; percaya pada al-Qur’an sebagai wahyu Allah; dan bahwa Baginda Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Semua sepakat pada lima rukun Islam: dua kalimat syahadat (syahadatayn);kewajiban shalat; zakat; puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah di Mekkah. Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam: kepercayaan pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari sisi Allah. Perbedaan di antara ulama kedelapan mazhab Islam tersebut hanya menyangkut masalah-masalah cabang agama (furu’) dan tidak menyangkut prinsip-prinsip dasar (ushul) Islam. Perbedaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat Ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahwa keragaman pendapat di antara ‘ulama adalah hal yang baik.

(3) Mengakui kedelapan mazhab dalam Islam tersebut berarti bahwa mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa: tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlihan pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab bagi para pengikutnya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti metodologi yang telah ditentukan oleh mazhab-mazhab Islam tersebut di atas. Tidak ada orang yang boleh mengklaim untuk melakukanijtihad mutlak dan menciptakan mazhab baru atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bisa diterima hingga membawa umat Islam keluar dari prinsip-prinsip dan kepastian-kepastian Syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab yang telah disebut di atas.

(4)  Esensi Risalah Amman, yang ditetapkan pada Malam Lailatul Qadar tahun 1425 H dan dideklarasikan dengan suara lantang di Masjid Al-Hasyimiyyin, adalah kepatuhan dan ketaatan pada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap mazhab tersebut di atas dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan di antara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi, dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

(5) Kami semua mengajak seluruh umat untuk membuang segenap perbedaan di antara sesama Muslim dan menyatukan kata dan sikap mereka; menegaskan kembali sikap saling menghargai; memperkuat sikap saling mendukung di antara bangsa-bangsa dan negara-negara umat Islam; memperkukuh tali persaudaraan yang menyatukan mereka dalam saling cinta di jalan Allah. Dan kita mengajak seluruh Muslim untuk tidak membiarkan pertikaian di antara sesama Muslim dan tidak membiarkan pihak-pihak asing mengganggu hubungan di antara mereka.

Allah berfirman:

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka itu islahkan hubungan di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian mendapat rahmat-Nya. (Al-Hujurat, 49:10).

Amman, 27-29 Jumadil Ula 1426 H./ 4-6 Juli 2005 M.

Para penandatangan:

AFGHANISTAN

 1. YTH. Nusair Ahmad Nour
  Dubes Afghanistan untuk Qatar

ALJAZAIR

 1. YTH. Lakhdar Ibrahimi
  Utusan Khusus Sekjen PBB; Mantan Menlu Aljazair
 2. Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah
  Menteri Agama
 3. Dr. Mustafa Sharif
  Menteri Pendidikan
 4. Dr. Sa’id Shayban
  Mantan Menteri Agama
 5. Prof. Dr. Ammar Al-Talibi
  Departemen Filsafat, University of Algeria
 6. Mr. Abu Jara Al-Sultani
  Ketua LSM Algerian Peace Society Movement

AUSTRIA

 1. Prof. Anas Al-Shaqfa
  Ketua Komisi Islam
 2. Mr. Tar afa Baghaj ati
  Ketua LSM Initiative of Austrian Muslims

AUSTRALIA

 1. Shaykh Salim ‘Ulwan al-Hassani
  Sekjen, Darulfatwa, Dewan Tinggi Islam

AZERBAIJAN

 1. Shaykh Al-Islam Allah-Shakur bin Hemmat Bashazada
  Ketua Muslim Administration of the Caucasus

BAHRAIN

 1. Syaikh Dr. Muhammad Ali Al-Sutri
  Menteri Kehakiman
 2. Dr. Farid bin Ya’qub Al-Miftah
  sekretaris Kementerian Agama

BANGLADESH

 1. Prof. Dr. Abu Al-Hasan Sadiq
  Rektor Asian University of Bangladesh

BOSNIA dan HERZEGOVINA

 1. Prof. Dr. Syaikh Mustafa Ceric
  Ketua Majlis ‘Ulama’dan Mufti Besar Bosnia dan Herzegovina
 2. Prof. Hasan Makic
  Mufti Bihac
 3. Prof. Anes Lj evakovic
  Peneliti dan Pengajar, Islamic Studies College

BRAZIL

 1. Syaikh Ali Muhmmad Abduni
  Perwakilan International Islamic Youth Club di Amerika Latin

KANADA

 1. Shaykh Faraz Rabbani
  Guru, Hanafijurisprudence, Sunnipath.com

REPUBLIK CHAD

 1. Shaykh Dr. Hussein Hasan Abkar
  Presiden, Higher Council for Islamic Affair; Imam Muslim, Chad

MESIR

 1. Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq
  Menteri Agama
 2. Prof. Dr. Ali Jumu’a
  Mufti Besar Mesir
 3. Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib
  Rektor Universitas Al-Azhar University
 4. Prof. Dr. Kamal Abu Al-Majd
  Pemikir Islam; Mantan Menteri Informasi;
 5. Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nur
  Mantan Menteri Agama Mesir; Profesor Fakultas Syariah, Yarmouk University, Jordan
 6. Prof. Dr. Fawzi Al-Zifzaf
  Ketua Masyayikh Al-Azhar; Anggota the Academy of Islamic Research
 7. Prof. Dr. Hasan Hanafi
  Peneliti dan Cendekiawan Muslim, Departemen Filsafat, Cairo University
 8. Prof. Dr. Muhammad Muhammad Al-Kahlawi
  Sekjen Perserikatan Arkeolog Islam;
  Dekan Fakultas Studi Kesejarahan Kuno, Cairo University
 9. Prof. Dr. Ayman Fuad Sayyid
  Mantan Sekjen, Dar al-Kutub Al-Misriyya
 10. Syaikh Dr. Zaghlul Najjar
  Anggota Dewan Tinggi Urusan Islam, Mesir
 11. Syaikh Moez Masood
  Dai Islam
 12. Dr. Raged al-Sirjani
 13. Dr. Muhammad Hidaya

PERANCIS

 1. Syaikh Prof. Dalil Abu Bakr
  Ketua Dewan Tinggi Urusan Agama Islam dan Dekan Masjid Paris
 2. Dr. Husayn Rais
  Direktur Urusan Budaya, Masjid Jami’ Paris

JERMAN

 1. Prof. Dr. Murad Hofmann
  Mantan Dubes Jerman untuk Maroko
 2. Syaikh Salah Al-Din Al- Ja’farawi
  Asisten Sekjen World Council for Islamic Propagation

INDIA

 1. H.E. Maulana Mahmood Madani
  Anggota Parlemen
  Sekjen Jamiat Ulema-i-Hind
 2. Ja’far Al-Sadiq Mufaddal Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
 3. Taha Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
 4. Prof. Dr. Sayyid Awsaf Ali 
  Rektor Hamdard University
 5. Prof. Dr. Akhtar Al-Wasi
  Dekan College of Humanities and Languages

INDONESIA

 1. Dr. Tutty Alawiyah
  Rektor Universitas Islam Al-Syafi’iyah
 2. Rabhan Abd Al-Wahhab
  Dubes RI untuk Yordania
 3. KH Ahmad Hasyim Muzadi
  Mantan Ketua PBNU
 4. Rozy Munir
  Mantan Wakil Ketua PBNU
 5. Muhamad Iqbal Sullam
  International Conference of Islamic Scholars, Indonesia

IRAN

 1. Ayatollah Syaikh Muhammad Ali Al-Taskhiri
  Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah.
 2. Ayatollah Muhammad Waez-zadeh Al-Khorasani
  Mantan Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah
 3. Prof. Dr. Mustafa Mohaghegh Damad
  Direktur the Academy of Sciences; Jaksa; Irjen Kementerian Kehakiman
 4. Dr. Mahmoud Mohammadi Iraqi
  Ketua LSM Cultural League and Islamic Relations in the Islamic Republic of Iran
 5. Dr. Mahmoud Mar’ashi Al-Najafi
  Kepala Perpustakaan Nasional Ayatollah Mar’ashi Al-Najafi
 6. Dr. Muhammad Ali Adharshah
  Sekjen Masyarakat Persahabatan Arab-Iran
 7. Shaykh Abbas Ali Sulaymani
  Wakil Pemimpin Spiritual Iran di wilayah Timur Iran

IRAK

 1. Grand Ayatollah Shaykh Husayn Al-Mu’ayyad
  Pengelola Knowledge Forum
 2. Ayatollah Ahmad al-Bahadili
  Dai Islam
 3. Dr. Ahmad Abd Al-Ghaffur Al-Samara’i
  Ketua Diwan Waqaf Sunni

ITALIA

 1. Mr. Yahya Sergio Pallavicini
  Wakil Ketua, Islamic Religious Community of Italy (CO.RE.IS.)

YORDANIA

 1. Prof. Dr. Ghazi bin Muhammad
  Utusan Khusus Raja Abdullah II bin Al-Hussein
 2. Syaikh Izzedine Al-Khatib Al-Tamimi
  Jaksa Agung
 3. Prof. Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi
  Mantan Menteri Agama
 4. Prof. Dr. Syaikh Ahmad Hlayyel
  Penasehat Khusus Raja Abdullah dan Imam Istana Raja
 5. Syaikh Said Al-Hijjawi
  Mufti Besar Yordania
 6. Akel Bultaji
  Penasehat Raja
 7. Prof. Dr. Khalid Touqan
  Menteri Pendidikan dan Riset
 8. Syaikh Salim Falahat
  Ketua Umum Ikhwanul Muslimin Yordania
 9. Syaikh Dr. Abd Al-Aziz Khayyat
  Mantan Menteri Agama
 10. Syaikh Nuh Al-Quda
  Mantan Mufti Angkatan Bersenjata Yordania
 11. Prof. Dr. Ishaq Al-Farhan
  Mantan Menteri Pendidikan
 12. Dr. Abd Al-Latif Arabiyyat
  Mantan Ketua DPR Yordania;
  Shaykh Abd Al-Karim Salim Sulayman Al-Khasawneh
  Mufti Besar Angkatan Bersenjata Yordania
 13. Prof. Dr. Adel Al-Toweisi
  Menteri Kebudayaan
 14. Mr.BilalAl-Tall
  Pemimpin Redaksi Koran Liwa’
 15. Dr. Rahid Sa’id Shahwan
  Fakultas Ushuluddin, Balqa Applied University

KUWAIT

 1. Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim
  Kepala Pusat Riset dan Studi Agama
 2. Dr. Adel Abdullah Al-Fallah
  Wakil Menteri Agama

LEBANON

 1. Prof. Dr. Hisham Nashabeh
  Ketua Badan Pendidikan Tinggi
 2. Prof. Dr. Sayyid Hani Fahs
  Anggota Dewan Tinggi Syiah
 3. Syaikh Abdullah al-Harari
  Ketua Tarekat Habashi
 4. Mr. Husam Mustafa Qaraqi
  Anggota Tarekat Habashi
 5. Prof. Dr. Ridwan Al-Sayyid
  Fakultas Humaniora, Lebanese University; Pemred Majalah Al-Ijtihad
 6. Syaikh Khalil Al-Mays
  Mufti Zahleh and Beqa’ bagian Barat

LIBYA

 1. Prof. Ibrahim Al-Rabu
  Sekretaris Dewan Dakwah Internasional
 2. Dr. Al-Ujaili Farhat Al-Miri
  Pengurus International Islamic Popular Leadership

MALAYSIA

 1. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman
  Menteri Sekretariat Negara
 2. Anwar Ibrahim
  Mantan Perdana Menteri
 3. Prof. Dr. Muhamad Hashem Kamaly
  Dekan International Institute of Islamic Thought and Civilisation
 4. Mr. Shahidan Kasem
  Menteri Negara Bagian Perlis, Malaysia
 5. Mr. Khayri Jamal Al-Din
  Wakil Ketua Bidang Kepemudaan UMNO

MALADEWA

 1. Dr. Mahmud Al-Shawqi
  Menteri Pendidikan

MAROKO

 1. Prof. Dr. Abbas Al-Jarari
  Penasehat Raja
 2. Prof. Dr. Mohammad Farouk Al-Nabhan
  Mantan Kepala DarAl-Hadits Al-Hasaniyya
 3. Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin
  Direktur Perpustakaan Hasaniyya
 4. Prof. Dr. Najat Al-Marini
  Departemen Bahasa Arab, Mohammed V University

NIGERIA

 1. H.H. Prince Haji Ado Bayero
  Amir Kano
 2. Mr. Sulayman Osho
  Sekjen Konferensi Islam Afrika

KESULTANAN OMAN

 1. Shaykh Ahmad bin Hamad Al-Khalili
  Mufti Besar Kesultanan Oman
 2. Shaykh Ahmad bin Sa’ud Al-Siyabi
  Sekjen Kantor Mufti Besar

PAKISTAN

 1. Prof. Dr. Zafar Ishaq Ansari
  Direktur Umum, Pusat Riset Islam, Islamabad
 2. Dr. Reza Shah-Kazemi
  Cendikiawan Muslim
 3. Arif Kamal
  Dubes Pakistan untuk Yordania
 4. Prof. Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi
  Rektor Islamic University, Islamabad; Mantan Menteri Agama Pakistan

PALESTINA

 1. Shaykh Dr. Ikrimah Sabri
  Mufti Besar Al-Quds dan Imam Besar Masjid Al-Aqsa
 2. Shaykh Taysir Raj ab Al-Tamimi
  Hakim Agung Palestina

PORTUGAL

 1. Mr. Abdool Magid Vakil
  Ketua LSM Banco Efisa
 2. Mr. Sohail Nakhooda
  Pemred Islamica Magazine

QATAR

 1. Prof. Dr. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi
  Ketua Persatuan Internasional Ulama Islam
 2. Prof. Dr. Aisha Al-Mana’i
  Dekan Fakultas Hukum Islam, University of Qatar

RUSIA

 1. Shaykh Rawi Ayn Al-Din
  Ketua Urusan Muslim
 2. Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev
  Direktur, Moscow Institute of Islamic Civilisation
 3. Dr. Murad Murtazein
  Rektor, Islamic University, Moskow

ARAB SAUDI

 1. Dr. Abd Al-Aziz bin Uthman Al-Touaijiri
  Direktur Umum, The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
 2. Syaikh al-Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Saqqaf

SENEGAL

 1. Al-Hajj Mustafa Sisi
  Penasehat Khusus Presiden Senegal

SINGAPORA

 1. Dr. Yaqub Ibrahim
  Menteri Lingkuhan Hidup dan Urusan Muslim

AFRIKA SELATAN

 1. Shaykh Ibrahim Gabriels
  Ketua Majlis Ulama Afrika Utara South African ‘Ulama’

SUDAN

 1. Abd Al-Rahman Sawar Al-Dhahab
  Mantan Presiden Sudan
 2. Dr. Isam Ahmad Al-Bashir
  Menteri Agama

SWISS

 1. Prof. Tariq Ramadan
  Cendikiawan Muslim

SYRIA

 1. Dr. Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti
  Dai, Pemikir dan Penulis Islam
 2. Prof. Dr. Syaikh Wahba Mustafa Al-Zuhayli
  Ketua Departemen Fiqih, Damascus University
 3. Syaikh Dr. Ahmad Badr Hasoun
  Mufti Besar Syria

THAILAND

 1. Mr. Wan Muhammad Nur Matha
  Penasehat Perdana Menteri
 2. Wiboon Khusakul
  Dubes Thailand untuk Irak

TUNISIA

 1. Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkoush
  Mantan Perdana Menteri Tunisia
 2. Dr. Abu Baker Al-Akhzuri
  Menteri Agama

TURKI

 1. Prof. Dr. Ekmeleddin I lis an og hi
  Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI)
 2. Prof. Dr. Mualla Saljuq
  Dekan Fakultas Hukum, University of Ankara
 3. Prof. Dr. Mustafa Qag nci
  Mufti Besar Istanbul
 4. Prof. Ibrahim Kafi Donmez
  Profesor Fiqih University of Marmara

UKRAINa

 1. Shaykh Dr. Ahmad Tamim
  Mufti Ukraina

UNI EMIRAT ARAB

 1. Mr. Ali bin Al-Sayyid Abd Al-Rahman Al-Hashim
  Penasehat Menteri Agama
 2. Syaikh Muhammad Al-Banani
  Hakim Pengadilan Tinggi
 3. Dr. Abd al-Salam Muhammad Darwish al-Marzuqi
  Hakim Pengadilan Dubai

INGGRIS

 1. Syaikh Abdal Hakim Murad / Tim Winter
  Dosen, University of Cambridge
 2. Syaikh Yusuf Islam /Cat Steven
  Dai Islam dan mantan penyanyi
 3. Dr.FuadNahdi
  Pemimpin Redaksi Q-News International
 4. SamiYusuf
  Penyanyi Lagu-lagu Islam

AMERIKA SERIKAT

 1. Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr
  Penulis dan profesor Studi-studi Islam, George Washington University
 2. Syaikh Hamza Yusuf
  Ketua Zaytuna Institute
 3. Syaikh Faisal Abdur Rauf
  Imam Masjid Jami Kota New York
 4. Prof. Dr. Ingrid Mattson
  Profesor Studi-studi Islam, Hartford Seminary; Ketua Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA)

UZBEKISTAN

 1. Syaikh Muhammad Al-Sadiq Muhammad Yusuf
  Mufti Besar

YAMAN

 1. Syaikh Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
  Ketua Madrasah Dar al-Mustafa, Tarim
 2. Syaikh Habib Ali Al-Jufri
  Dai Internasional
 3. Prof. Dr. Husayn Al-Umari
  Anggota UNESCO; Profesor Sejarah, Universitas San
Iklan
%d blogger menyukai ini: